ฟูกในฤดูหนาว

ฤดูร้อนนี้ร้อนมาก แต่อุณหภูมิจะค่อยๆลดลงในเดือนตุลาคมและในช่วงสัปดาห์นี้ก็หนาวขึ้นอย่างกะทันหัน

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับผ้าพันคอสำหรับฤดูหนาว มีวิธีปรับฟูกสำหรับฤดูร้อน→ฟูกสำหรับฤดูใบไม้ร่วง→ฟูกสำหรับฤดูหนาว แต่ถ้าอุณหภูมิลดลงอย่างกะทันหันฉันคิดว่าควรปรับครั้งเดียวดีกว่าเช่นฟูกสำหรับฤดูร้อน→ฟูกสำหรับ ฤดูหนาว. ..

ตอนนี้ให้ฉันอธิบายเกี่ยวกับฟูก IKEA ฟูก IKEA ให้ความอบอุ่นด้วยวงกลม วงกลมสีน้ำเงินหมายถึง “สำหรับฤดูร้อน” วงกลมสีแดงหมายถึง “สำหรับฤดูหนาว” ตัวเลขที่มีวงกลมแสดงถึงระดับความอบอุ่น ฟูกที่มีวงกลมสีแดงหนึ่งวงเหมาะสำหรับฤดูใบไม้ร่วง ฟูกที่มีวงกลมสีแดงสามวงเป็นฟูกฤดูหนาวที่อบอุ่นมาก

ฟูก IKEA ได้รับการออกแบบเพื่อให้คุณสามารถรวมฟูกที่มีวงกลมสีน้ำเงินเพียงวงเดียวและฟูกที่มีวงกลมสีแดงเพียงวงเดียวเพื่อทำฟูกกันหนาวที่อบอุ่น

ฟูกฤดูร้อน + ฟูกฤดูใบไม้ร่วง = ฟูกฤดูหนาว

อุณหภูมิในญี่ปุ่นจะลดลงอย่างกะทันหันนับจากนี้ ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากมักจะป่วยเพราะไม่สามารถรักษาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้ กรุณาอุ่นฟูกของคุณเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาว