ความเร็วอินเทอร์เน็ตในญี่ปุ่น

ชาวต่างชาติหลายคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นบอกว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตที่บ้านช้า อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราชาวญี่ปุ่นไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตช้าในญี่ปุ่นไม่ว่าจะในบ้านหรือที่ทำงาน

NTT FLET’S Hikari, J.com, eo Hikari ฯลฯ เป็น บริษัท อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของญี่ปุ่น แต่ละ บริษัท ต่างแข่งขันกันด้วยการตั้งค่าบริการต่างๆเช่นบริการส่วนลด แต่แม้ว่าคุณจะเลือก บริษัท ที่มีราคาต่ำที่สุดก็ไม่มีปัญหาที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตจะช้า

เนื่องจากวิดีโอเช่น YouTube ส่งข้อมูลจำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามหากมีความเร็ว 5M ก็เพียงพอที่จะรับชมภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นเป็น “ความพยายามที่ดีที่สุด” ดังนั้นจึงมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากเช่นในช่วงเย็นและความเร็วของอินเทอร์เน็ตจะลดลงในช่วงเวลาที่สายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าง ว่ากันว่า บริษัท ต่างๆเช่น NTT ซึ่งมีผู้ใช้งานจำนวนมากมักจะทำงานช้าลงเมื่อมีงานยุ่ง ดังนั้นแม้ว่า NTT จะเท่ากับ 1G และ J.com คือ 320M แต่ J.com อาจเร็วกว่าในช่วงเวลาที่วุ่นวายในตอนกลางคืน ไม่ว่าในกรณีใดไม่มีปัญหาในญี่ปุ่นที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตช้า

ชาวต่างชาติต้องการดูเว็บไซต์และวิดีโอต่างประเทศในญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ต ในกรณีนี้เซิร์ฟเวอร์ที่ส่งเว็บไซต์และวิดีโอเหล่านั้นอยู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ข้อมูลจากต่างประเทศที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถส่งไปยังญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก หากเซิร์ฟเวอร์แม้แต่เครื่องเดียวมีความเร็วช้าในหลาย ๆ เซิร์ฟเวอร์ความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตในประเทศกำลังพัฒนาถูกสงสัยว่าไม่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตภายนอกเป็นปัญหาการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตในญี่ปุ่นจึงไม่มีความหมาย

ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ควรได้รับการพิจารณาโดยวิธีการกำจัด มีสาเหตุหลายอย่างของปัญหาดังนั้นวิธีกำจัดคือการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาอย่างละเอียดทีละอย่าง

ในญี่ปุ่นไม่มีปัญหาใด ๆ ที่อินเทอร์เน็ตมีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้นและความเร็วก็ช้าดังนั้นควรวิเคราะห์สาเหตุอื่น ๆ อย่างมีเหตุผล